Enkät om boende 2022

Vad tycker du om att bo i Snättringe?

Vi i Snättringe Fastighetsägareförening är intresserade och nyfikna på vad ni som boende i området tycker och tänker om bl.a trygghet, service, skola, omsorg och kommunikationer. Svaren ger oss i styrelsen en möjlighet att planera och prioritera vårt arbete utifrån de frågor ni tycker är viktiga. Vi kommer också att använda de enkätsvar vi får som underlag inför den politikerträff vi planerar att genomföra inför årets kommunalval.

Nytt för i år är att enkäten genomförs digitalt. Detta ger dig och oss bättre säkerhet samtidigt som vi på ett enkelt och tydligt sätt kan sammanställa svaren. En del av frågorna är övergripande och kommer eventuellt fördjupas i en kommande enkät. Allt beroende på de svar vi får.

 

Hur gör jag för att svara på enkäten?

Varje hushåll lämnar ett svar. Här finns en länk till enkäten länk https://docs.google.com/forms/d/19F0eCqUKIEiBI1LqEXoCtYSt2lVd2NBT5M-07iwHgA8/edit. Senast den 1 juli 2022 måste vi ha ditt svar.

 

Om du inte har möjlighet att lämna ditt svar digitalt går det även att lämna enkäten eller skicka den till: Snättringe Fastighetsägareförening,

 (Lars Lehmann), Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge.

Dina svar behandlas självklart anonymt, om du inte själv väljer att ange ditt namn eller mejladress i slutet av enkäten. Då är du även vara med i en utlottning av Trisslotter.

 

Har du några frågor gällande enkäten? Ring till Annsofi Ericsson Lehman

tel 070- 341 33 33 eller mejla till annsofi@snattringe.com.

 

Vi ser fram emot dina svar. Stort tack på förhand!

Snättringe Fastighetsägareförening                          

 

Aktuellt

Yogakurser för hösten 2022

Det är snart dags att anmäla sig till föreningens populära Yogakurser för hösten 2022 Hösten 2022 erbjuder föreningen 10 träningstillfällen för två olika yogapass. Torsdagsyogan är en lugnare yoga (medicinsk yoga) och måndagsyogan är en intensivare yoga med fler...

Möt våra politiker i Huddinge!

Den 17 augusti kl 19.00 i Snättringeskolans matsal har vi bjudit in samtliga politiska partier i Huddinge. Du har då möjlighet att ställa frågor direkt till dem. De politiska partierna kommer innan mötet att få en sammanställning av Enkätsvaren. Enkäten som vi skickat...